Stichting Dirkje Kuik
Constant Erzeijstraat 48, 3523 VW Utrecht, 030 - 231 93 12, info@dirkjekuik.com
burgemeester onthult het grafmonument van Dirkje Kuik


in gedachtenis Dirkje Kuik

De Herenstraat

In memoriam Dirkje Kuik

Ze was zonder te groeten afgeslagen,
de straat in. Bij het antiquariaat
stond ze nog even stil. De etalage,
een schijnsel op haar mantel. Het was laat.

De huizen ter weerszijden werden donker,
omlaag gerichte daken sloegen dicht:
wat heb jij hier te maken, ouwe spin.
Als alle wegen was ook deze straat

te mijden, zeker hier, een bijna dode
omgeving met een starheid in de gevels;
een laatdunkende lijn, de regelmaat.

Ze wandelde naar huis, ze keek niet om.
De schaduwen hebben zich niet verroerd,
met tegenlicht en nachtzwart als verschil.

Nico Weber