Feestelijk verval
Dirkje Kuik 70 jaar
diverse auteurs
De Arbeiderspers
omslagillustratie