Wim Zaal -
Nooit van gehoord!

De Arbeiderspers 1974
omslagillustratie