Vormen van de Kleur

In het Stedelijk Museum
Van 20-11-66 - 15-1-67

Het parool, 24 december 1966
Bekijk de handgeschreven kopij
**afbeeldingen openen in een nieuw venster


Bekijk de getypte kopij
*


Lees het artikel
*