Stichting Dirkje Kuik
Constant Erzeijstraat 48, 3523 VW Utrecht, 030 - 231 93 12, info@dirkjekuik.com

Vrienden van Stichting Dirkje Kuik

Als beeldend kunstenares heeft Dirkje Kuik een even uniek als interessant oeuvre nagelaten, waarvoor zij meermalen is onderscheiden. Haar werken bevinden zich in diverse Nederlandse en buitenlandse musea, alsook bij overheidsinstellingen, bedrijven en particuliere verzamelingen. Ook haar boeken werden regelmatig bekroond. Ze won ondermeer de Amsterdamse Prozaprijs, de Vijverbergprijs en de Multatuliprijs, en tevens werd zij genomineerd voor het Gouden Penseel en de Gouden Strop.


Inmiddels is de stichting Dirkje Kuik druk bezig haar nalatenschap te archiveren Ún te digitaliseren. Zowel haar geschreven woord als getekend beeldmateriaal zullen te raadplegen zijn op de website: www.dirkjekuik.com.

Bij deze archivering speelt het Grafisch Gezelschap de Luis een belangrijke rol. Het doel is om een documentatiecentrum te maken, geschikt voor onderwijsdoeleinden, waarbij uiteraard ook educatiemateriaal beschikbaar komt (voor zowel niveau basisschool als volwassenonderwijs).


Om dit alles te kunnen voortzetten en aanvullend te realiseren vragen wij u om hulp, meer precies in de vorm van een financiële ondersteuning.

Wij nodigen u daarom uit om Vriend van Stichting Dirkje Kuik te worden, en vragen u een zogeheten Spaarpot te adopteren. Bij uw eerste inleg van 45 euro krijgt u het prachtige overzichtsboek van Het Grafisch Gezelschap de Luis als premie (winkelwaarde: 35 euro). Bovendien worden al uw ingelegde gelden bijgehouden waarmee u spaart voor een oorspronkelijk werk van Dirkje Kuik en/of leden van de Luis.


Wij zijn als stichting ANBI geregistreerd bij de Belastingdienst, zodat uw financiële ondersteuning en/of gift onder bepaalde voorwaarden, belasting aftrekbaar is, wij zijn u hierbij gaarne van dienst als het gaat om notariële ondersteuning e.d.


stichting Dirkje Kuik

Constant Erzeijstraat 48
3523 VW Utrecht
030 - 231 93 12
info@dirkjekuik.com

KvK Utrecht nummer 30245958
IBAN NL48 RABO 0145 2872 46
BTW nr. 819873603B01Namens Stichting Dirkje Kuik:
Leonie Uittenbogaard, Jos te Water Mulder, Arthur Japin, Dos Elshout, Gerrit Komrij †, Geert van Istendael en Theo Sontrop.